De vragen

1. Cannabis moet vrij zijn, dus uit de Opiumwet. Bent u het met deze stelling eens?

Artikel 3 Opiumwet: ‘Het is verboden middelen op lijst I of lijst II binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen; te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren; aanwezig te hebben; te vervaardigen’.

maak een keuze