Cannabis: Wat willen de partijen?

Zoveel partijen, zoveel meningen over cannabis

De achttien partijen die in deze stemwijzer genoemd zijn, staan in een aflopende volgorde aangegeven. Hiermee kun je zien welke partijen cannabisvriendelijk zijn of niet. De cannabisvriendelijkste partijen staan in categorie A. 

Categorie A: D66, Groen Links-PvdA, SP, BIJ1, PiratenPartij-De Groenen

D66
D66 kiest ervoor om de gehele coffeeshopketen te legaliseren. Zo kunnen we criminaliteit echt bestrijden en beter zicht krijgen op de kwaliteit van cannabis. Daarmee kunnen we de gezondheid van ruim 1,1 miljoen consumenten beter beschermen. Alle coffeeshoos in Nederland moeten legaal kunnen inkopen, leveren en verkopen.  

Groen Links-PvdA
Door legalisering ondermijnenen we het verdienmodel van de georganiseerde misdaad, beperken we slachtoffers door foute drugs, pakken we brandgevaarlijke drugs en wietplantages aan en beperken we de milieuschade van afvaldumping.

SP
De teelt en de verkoop van softdrugs voor Nederlandse gebruikers gaan we reguleren en legaliseren. Dit is de meest effectieve manier om drugscriminaliteit tegen te gaan. Zo kunnen we ook de veiligheid van softdrugs beter controleren en belasting innen bij een miljardenindustrie. Alle drugsgebruik ontmoedigen we,maar gebruikers van softdrugs criminaliseren we niet.

Bij1
We legaliseren en reguleren teelt, fabricage, bezit en verkoop van alle drugs. Zo zorgen we ervoor dat de veiligheid beter wordt gecontroleerd en kunnen mensen met drugsproblematiek eerder worden geholpen.

PiratenPartij-De Groenen
Tot nu toe lukte het de Piraten en de Groenen niet om een Kamerzetel te bemachtigen, maar hopen dat het deze keer met een gecombineerde lijst wel zal lukken. De verkiezingsprogramma's bevat opvattingen die zeer cannabisvriendelijk zijn. Een aantal citaten:

De wietproef is overbodig. Coffeeshops blijken tot de vitale sectoren te horen, sinds ze na 24 uur lockdown weer open gingen. Internationale drugsverdragen zijn in strijd met mensenrechtenverdragen: drugsverboden belemmeren de medische tioepassing van de middelen. 

Het gebruik van softdrugs is al legaliseerd. Dat moet ook gebeuren met de handel in en de teelt van softdrugs. Zodoende komt er een einde aan een gespleten situatie: legale verkoop via de 'voordeur', illegale toelevering via de 'achterdeur'.  

Categorie B: PvdD en VOLT

PvdD
Gebruik en productie van softdrugs wordt gelegaliseerd, zodat teelt legaal wordt en er accijns over kan worden geheven. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt vn scholen.

Volt
We herzien het huidige drugsbeleid. Gezondheid en veiligheid van mensen komen centraal te staan. Drugsbeleid moet niet worden gedreven door een moreel (voor)oordeel, maar door feiten en onderzoek. Keer op jkeer blijkt dat verbieden niet werkt; de vraag verdwijnt daardoor niet.

Categorie C: JA21, FvD, BVNL

JA21
Wij willen toewerken naar een verstandige, stapsgewijze legalisering van softdrugs. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat de versoepeling van het Nederlandse softdrugsbeleid leidt tot een aanzuigende werking op drugstoeristen, met alle negatieve gevolgen van dien voor de inwonders van onze grote steden en de grensregio's. De legalisering van softdrugs moet daarom hand in hand gaan met het beperken van torgang tot coffeeshops voor niet-Nederlanders 

FvD
Modernisering drugsbeleid: softdrugs geleidelijk legaliseren, meer aandacht voor verslavingsbehandeling en overlast stevig aanpakken.  

BVNL
BVNL vindt dat alle coffeeshops in Nederland legaal moeten kunnen inkopen, leveren en verkopen, waarbij de softdrugs op kwaliteit wordt getest. Regulering van de productie en verkoop met behulp van een stelsel van vergunningen met controles haalt de coffeeshops uit de gedoogzone en neemt het criminele circuit de wind uit de zeilen.

Categorie D: BBB

BBB

Voor stappen overwogen worden richting legalisatie van wiet, wacht BBB eerst de resultaten af van het ‘experiment gesloten coffeeshopketen’. Het einddoel moet zijn om drugsbendes hun verdienmodel te ontnemen en verslaving te voorkomen. Legalisatie kan alleen in Europees verband en ruim voldoende politiecapaciteit is een belangrijke basisvoorwaarde, voordat we stappen zetten.  

Categorie E: VVD en NSC

VVD
We wachten de resultaten van de experimenten gesloten coffeeshopketen af, voordat we een definitief besluit nemen over het vervolg hiervan.

NSC
Het blijft verboden om drugs te bezitten, verkopen of te produceren. We handhaven het huidige softdrugsbeleid.

Categorie F: CDA, DENK

CDA

We handhaven het illegale karakter van softdrugs en willen de locaties waar coffeeshops gevestigd zijn, herzien. Omdat een joint voor een habbekrats te koop is, terwijl een pakje sigaretten zwaar belast wordt, voeren we naar Duits voorbeeld een hasj-heffing in. Van de opbrengst zetten we 100 miljoen euro in om drugsgebruik te ontmoedigen.

DENK
Wij zijn voor een stevig ontmoedigingsbeleid voor drugs. Legalisering van drugs is onbespreekbaar. Wij sluiten alle coffeeshops in de buurt van woonwijken en scholen.

Categorie G: Christenunie, PVV, SGP

ChristenUnie (CU)Coffeeshops worden gesloten en verdwijnen uit het straatbeeld. We stoppen met heilloze wietexperimenten.Verder: Blowverbod in openbare ruimte. Blowverbod onder de 21. Wiet is geen souvenir.

PVV
De drugscriminaliteit wordt keihard aangepakt.

Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP)
Stoppen met het gedoogbeleid van softdrugs;
Kosten voor het opruimen van drugsafval verhalen op de criminelen

11 november 2024