PvdD

Partij voor de Dieren

De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico's van het gebruik van softdrugs.

 

Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen.