VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Sofdrugs kunnen alleen als sluitstuk van een repressieve criminaliteitsaanpak gecontroleerd worden gereguleerd. De uitkomsten van het ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ afwachten voordat eventuele nieuwe stappen kunnen worden gezet in de richting van regulering van de kweek van en handel in sofdrugs.

Behaalde winsten wordt bij sluiting van coffeeshops standaard afgepakt. Maximumstraffen voor productie, handel en export van illegale drugs worden verdubbeld.

 

Straathandel wordt zwaarder bestraft.