CDA

Christen Democratisch Appel

Uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen om het aantal verkooppunten terug te dringen, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen.

Introductie van een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.

Eind aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten worden verhoogd om deze meer in lijn te brengen met de omringende landen.