BIJ1

BIJ1

Decriminaliseren niet-gewelddadige drugsdelicten.

Teelt, bezit en verkoop van softdrugs worden legaal, zodat de overheid meer zicht heeft op de kwaliteit van drugs. Invoering wordt gereguleerd.

Monopolies op teelt van softdrugs door grote bedrijven worden bestreden.