JA21

De lijn van JA21 laat zich kernachtig samenvatten: softer voor soft en harder voor hard. Wij willen toewerken naar een verstandige, stapsgewijze legalisering van softdrugs. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat de versoepeling van het Nederlandse softdrugsbeleid leidt tot een aanzuigende werking op drugstoeristen, met alle negatieve gevolgen van dien voor de inwoners van onze grote steden en de grensregio’s. De legalisering van softdrugs moet daarom hand in hand gaan met het beperken van toegang tot coffeeshops voor niet-Nederlanders. De legalisering van softdrugs moet gezien worden als het vertalen van de dagelijkse praktijk in wetgeving. Niet als romantisering van softdrugs of als signaal dat het gebruik ervan onschuldig is. Gerichte voorlichting over de potentieel schadelijke gevolgen van softdrugs, bijvoorbeeld op de psychische gesteldheid en school- en studieprestaties, is daarom essentieel.

 

Zie ook: JA21 (cannabis-kieswijzer.nl)