50PLUS

50PLUS

Duidelijk en integraal ontmoedigingsbeleid op alcohol, drugs en roken. 

Vergoeding medicinale cannabis in de zorgverzekering opnemen.